Skip to content

Business cases

Enkele scenario’s waar u Fireko voor kan inzetten.

Opstellen van een verkoopprognose

Situatie

 • Het management wil een naar klant gespecificeerde verkoopprognose
 • Meerdere accountmanagers moeten hiervoor informatie aanleveren
 • De informatie moet worden verwerkt in een geconsolideerd overzicht
 • Er dient een analyse plaats te vinden om de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie te toetsen

Oplossing

 • Vanuit de financiële administratie wordt de omzet per klant gedownload
 • Deze informatie wordt geupload naar Fireko
 • Met de ingelezen informatie kan een standaard sjabloon worden gedefinieerd
 • In het sjabloon is per klant de reeds gerealiseerde omzet opgenomen en kolommen waarin de accountmanager voor de resterende periode de omzet kan opgeven
 • Stuur de sjablonen naar de accountmanager. Filter ze zodat iedere accountmanager de informatie krijgt van klanten die voor hem relevant zijn
 • Krijg de ingevulde informatie van de accountmanager retour en beoordeel het
 • De aangeleverde informatie van de verschillende accountmanagers kan worden samengevoegd in één overzicht. De prognose kan worden verstrekt aan het management

Opstellen van een kostenbudget

Situatie

 • Voor het volgende jaar moet een budget worden opgesteld
 • Alle afdelingshoofden moeten hun afdelingsplannen financieel uitwerken
 • Na de eerste aanlevering zal aan de afdelingshoofden gevraagd worden hun plannen bij te stellen
 • De uiteindelijke afdelingsbudgetten moeten worden opgenomen in de gebudgetteerde winst en verlies

Oplossing

 • Vanuit de financiële administratie wordt een download gemaakt van de werkelijk geregistreerde kosten
 • Deze gedownloade informatie wordt geupload naar Fireko 
 • Met de data die is geupload kan een sjabloon worden gemaakt waarin de werkelijk kosten van voorgaande jaren zijn opgenomen met daaraan toegevoegd een kolom waarin de te verwachten kosten voor het volgens jaar kunnen worden ingevuld
 • De sjablonen kunnen naar de verschillende afdelingshoofden worden gestuurd. Door te filteren op kostenplaats krijgt het afdelingshoofd de data die voor hem relevant zijn
 • In het sjabloon kunnen  de afdelingshoofden per rekening aangeven welke kosten ze verwachten om hun plannen te realiseren
 • Op basis van de eerste aanlevering kan een totaal kostenoverzicht worden gemaakt. De gewenste aanpassingen kunnen worden vastgesteld
 • De afdelingsmanagers kunnen  de wijzigingen verwerken in de sjablonen
 • De terugkoppeling van de verschillende afdelingsmanagers kan worden samengevoegd
 • De gebudgetteerde kosten kunnen worden opgenomen in de gebudgetteerde winst en verlies

Opstellen van een personeelsbudget

Situatie

 • Het management wil een gedetailleerd personeelsbudget
 • Hierin moet per maand het aantal FTE en bijbehorende kosten worden opgenomen
 • Informatie over de personeelsleden en bijbehorende personeelskosten is opgenomen in de personeels-/salaris administratie

Oplossing

 • Vanuit het personeels/salaris is de personeelsinformatie gedownload
 • Deze informatie is vervolgens geupload naar Fireko
 • Met de ingelezen informatie is eenvoudig een sjabloon gemaakt
 • Aan de afdelingsmanager kan het sjabloon worden toegestuurd met daarin de gegevens die voor zijn afdeling relevant zijn
 • In het sjabloon is de huidige bezetting opgenomen en kan de afdelingsmanager de gewenst bezetting voor de komende maanden aangeven
 • De personeelskosten worden direct doorgerekend
 • Als de afdelingsmanagers hun bezetting hebben ingevuld, kan het worden teruggestuurd
 • Input van de verschillende afdelingsmanagers kunnen eenvoudig worden geconsolideerd